MARIA MATER RETRAITE voor alle vrouwen met een Mariaal hart

Impressie:

  • verschillende inleidingen op het thema
  • gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitsvieringen van de zusters
  • stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
  • gelegenheid tot biechten of gesprek

 


Ook voor de vaders wordt er ieder jaar 'n retraite georganiseerd. Voor meer informatie zie: 

http://retraitevoormannen.jouwweb.nl/